موسسه نگاه مشرق میانه- ویراستاری ادبی فارسی
ویراستاری ادبی فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

خدمات ویرایش ادبی فارسی نگاه با رفع خطاهای دستوری، تطبیق با زبان علمی و معیار، روان‌سازی و رفع ناهمواری‌های متن، و... تلاش می‌نماید تا با ارتقای فرم و اجزاء متن به بهبود خوانش و در نهایت ارجاع یابی و افزایش ضریب تأثیر مقاله کمک رساند.

  • رفع خطاهای دستوری
  • اصلاح انحراف از زبان علمی
  • رفع ابهام
  • بر طرف کردن ناهمواری های سبک نگارش
  • اعمال قواعد کاربرد نشانه های فصل و وصل
  • اطمینان از شیوایی و رسایی متن

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.76.18.fa
برگشت به اصل مطلب