موسسه نگاه مشرق میانه- ویراستاری ادبی انگلیسی
ویرایش ادبی انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

در موسسه نگاه مشرق میانه، خدمات ویرایش ادبی انگلیسی به اصلاح و ارتقای مقالات در زمینه‌های زیر می‌پردازد.

  • بررسی و اصلاح متن مقاله بر اساس املاء واژگان، گرامر، حروف اضافه، و نقطه گذاری در مقالات
  • اصلاح واژگان تخصصی، متغیر ها، نمادها و واحدهای اندازه‌گیری
  • بازنویسی و اصلاح ساختار جمله بندی و شیوه بیان، و همچنین بهبود بکارگیری و انتخاب کلمات در متن مقاله
  • اصلاح و تنظیم سبک نگارش به منظور همسان سازی و تطابق با منطق و فرم استاندارد
  • بهبود سازماندهی مقاله و ارتقاء کیفیت اثربخشی ارتباطی با مخاطبین
  • حذف بخش‌های تکراری جهت اطمینان از یکدستی و ارائه منطقی ایده های پژوهشگر
  • طی مراحل سه گانه ویراستاری جهت بهبود وضوح و منطق نوشته

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find-1.75.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب