موسسه نگاه مشرق میانه- ویراستاری روش شناختی
ویراستاری روش شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

ویراستاری روش شناختی در موسسه نگاه به ارزیابی، مشاوره، و اصلاح تحلیل داده های آماری، کمی، و کیفی، ساختار روش شناختی پژوهشی، چگونگی اعمال ملاحظات اخلاقی، شناسایی مطالب غیر مستند و... می‌پردازد و تلاش می کند تا یک تیم حرفه‌ای و متخصص را برای ارتقای ساختار طراحی و اجرای پژوهش و همچنین نگارش گزارش آن در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

  • ارزیابی و اصلاح:
  • ساختار روش شناختی پژوهش
  • ملاحظات اخلاقی
  • شناسایی مطالب غیر مستند
  • تحلیل داده های کمی، آماری، و کیفی

 

انتخاب موضوع – بررسی نوع مقاله – بررسی ساختار مقاله با فرمت پژوهشی (ساختار روش شناختی پژوهش) -  بررسی ملاحظات اخلاقی پژوهش - شناسایی مطالب غیر مستند - تحلیل داده های کمی، کیفی، آماری 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.73.13.fa
برگشت به اصل مطلب