موسسه نگاه مشرق میانه- ترجمه مقالات
ترجمه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

خدمات ترجمه برای آن دسته از پژوهشگران طراحی شده است که خواستار ترجمه‌ی تمام یا بخشی از مقاله، متن علمی، کتاب و غیره از زبان فارسی - انگلیسی و یا انگلیسی -فارسی هستند.

این خدمات توسط مترجمان متخصص هر حوزه موضوعی در موسسه نگاه‌مشرق‌میانه انجام می‌شود و دارای ویژگی‌های زیر است:

  • استفاده از مترجمین متخصص حوزه موضوعی متن؛
  • ارائه‌ی ترجمه روان؛
  • پایبندی به قواعد ساختاری و دستوری زبان انگلیسی و یا فارسی؛
  • دقت نظر در برگزیدن معادل برای عبارات و گزاره‌های تخصصی؛
  • وفاداری به سبک، نوع نگارش و حفظ انسجام اثر؛
  • ویرایش ادبی و فنی متن ترجمه‌شده.


مراحل سفارش ترجمه
 

  1. انتخاب حوزه موضوعی متن؛
  2. تعیین نوع ترجمه (فارسی به انگلیسی و یا انگلیسی به فارسی)؛
  3. انتخاب نوع ویراستاری حرفه‌ای.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.66.15.fa
برگشت به اصل مطلب