موسسه نگاه مشرق میانه- تحلیل آماری
تحلیل آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

پژوهش‌های کمی بخش زیادی از پژوهش‌های حوزه علوم اجتماعی، پزشکی، مدیریت، مهندسی و دیگر حوزه‌ها را تشکیل می‌دهد. تحلیل‌های آماری به عنوان ابزاری برای فرایند تحلیل، بررسی و تفسیر اطلاعات در پژوهش‌های کمی به کار می رود. تجزیه و تحلیل های آماری در پژوهش‌های کمی به عنوان یک فعالیت فنی و تخصصی به شمار می رود. تحلیل داده‌ها نیاز به تخصص و تجربه فراوان در زمینه روش تحقیق و روشهای آماری و ریاضی دارد. موسسه نگاه‌مشرق میانه با اتکا به متخصصین خود در زمینه تحلیل‌های آماری آماده ارائه خدمات به پژوهشگران و نویسندگان است. 

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find-1.61.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب