موسسه نگاه مشرق میانه- درباره نگاه
درباره موسسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

موسسه نگاه مشرق میانه، ناشر حرفه ای نشریات علمی پژوهشی است که به منظور ارائه خدمات حرفه ای و با کیفیت در زمینه انتشار نشریات و پژوهش های علمی به دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، و همچنین پژوهشگران برجسته کشور شکل گرفته است. در دپارتمان خدمات نویسندگان موسسه نگاه مشرق میانه در سه سطح به پژوهشگران گرامی ارائه خدمت می‌نماید: ویراستاری و ترجمه، پژوهش، و مشاوره. در این بروشور به معرفی این دپارتمان و خدمات می‌پردازیم.

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.39.12.fa
برگشت به اصل مطلب